27ste bestuur der Stichting NSZ

Tijdens de eerste besturendag van het seizoen 2021-2022 zijn het 27e Bestuur der Stichting Nederlandse Studenten Zwemsport, hun beleidsplan en begroting ingestemd door de verenigingen die zijn aangesloten bij de Stichting NSZ. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende vijf leden:

Voorzitter: Lauren Jonk
Secretaris: Iris Harmsen
Penningmeester:  Denise Bouma
Zwem commissaris: Emma Schell
Waterpolo commissaris:  Èwa Šnobl

We wensen hen heel veel succes dit jaar, en bedanken Auke, Thomas, Ted, Zana en Maud voor hun inzet vorig jaar en de goede overdracht!