26th Board of Stichting NSZ

Tijdens de eerste besturendag van het seizoen 2020-2021 zijn met unanieme stemmingen het 26e Bestuur der Stichting Nederlandse Studenten Zwemsport, hun beleidsplan en begroting ingestemd door de verenigingen die zijn aangesloten bij de Stichting NSZ. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende vijf leden:

Voorzitter: Auke Molenkamp
Secretaris: Thomas van Zonneveld
Penningmeester: Ted Ruiter
Zwemcommissaris: Žana Tomašič
Waterpolocommissaris: Maud Gijpmans

We wensen hen heel veel succes dit jaar, en bedanken Vincent, Carla, Victor, Torben en Nina voor hun inzet vorig jaar en de goede overdracht!


During the first boardday of the season 2020-2021, the 26th Board of the Stichting Nederlandse Studenten Zwemsport, their new policy plans and budget were installed by the associations affiliated with the Stichting NSZ through a series of unanimous votes! The new board consists of the following five members:

Chairman: Auke Molenkamp
Secretary: Thomas van Zonneveld
Treasurer: Ted Ruiter
Swimming commissioner: Žana Tomašič
Water polo commissioner: Maud Gijpmans

We wish them a lot of luck and success this year, and we would like to thank Vincent, Carla, Victor, Torben and Nina for their efforts last year and the good hand-over of their tasks!